Dnes je 12. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Vnuk rabína Ovadii uzavře se svým partnerem manželství

4. 6. 2018, -rjw- |  Izrael

JERUZALÉM – Ovadia Kohen, vnuk někdejšího vrchního sefardského rabína v Jeruzalémě, Ovadii Josefa, se chystá uzavřít se svým životním partnerem manželství. To vzbudilo zájem médií, protože jeho dědeček patřil k zakladatelům náboženské strany Šas. Proti stejnopohlavním vztahům ostře vystupoval a na sklonku života je prohlásil za „naprosté zlo“. Obřad, chystaný na tento týden, odráží v několika ohledech stav izraelské společnosti. Ovadia Kohen (pojmenovaný dle sefardského zvyku po váženém dědečkovi) si bere Amichaie Landsmanna, sekulárního Izraelce s aškenázskými kořeny. Rituál bude proveden v rámci komunity nábožensky žijících gayů a leseb, dle upravených ortodoxních pravidel. Provede ho žena – Zahorit Soreková, aktivní členka středopravicové strany Ješ atid (Máme budoucnost).

Příznačné je i to, že se obřadu mají zúčastnit i příbuzní obou mužů – tedy i přímí příbuzní R. Ovadii Josefa a nynějšího vrchního rabína Jicchaka Josefa. Rabín Jicchak Josef proslul výrokem, že zbožní Židé by měli držet své děti dál od sekulárních nebo jen tradičně praktikujících příbuzných, kteří mohou představovat špatný vliv.

Vzdor tomu nebudou Kohenovi příbuzní prvními zbožnými sefardy a členy strany Šas, kteří se takové ceremonie zúčastnili. Loni vznikl uvnitř Šasu spor, když vyšlo najevo, že se poslanec Jigal Guetta zúčastnil stejnopohlavní svatby svého synovce. Odmítl se pak za svoji účast omluvit, ačkoli ho to stálo poslanecké křeslo. Konzervativní přístup k stejnopohlavním vztahům tu narazil na jinou konzervativní hodnotu, a sice loajalitu k příbuzným.

Manžel jedné z Ovadiových sestřenic (tedy rovněž vnučky R. Ovadii Josefa), přední britský sefardský rabín Joseph Dweck, zase loni prohlásil, že „feministická revoluce a přijetí homosexuality jsou fantastickým krokem směrem k lidskosti“. Stal se terčem kritiky mimo jiné právě ze strany Jicchaka Josefa. Ten jeho výrok označil za „prázdný a kacířský“. Navzdory snahám o vytlačení z úřadu si Dweck svoji pozici udržel. Argumentoval tím, že „Tóra zakazuje stejnopohlavní sexuální styk, ale nikoli stejnopohlavní vztahy“.

Svatba Landsmanna s Kohenem bude sedmým svatebním obřadem provedeným v rámci náboženské LGBT komunity.