Dnes je 28. 2. 2020
Zpravodajství
O projektu

Při nepokojích na Chrámové hoře zraněna žena, která se modlila u Zdi nářků

28. 6. 2016, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Závěr Ramadánu byl v izraelském hlavním městě opět dramatický. Na Chrámové hoře, známé též arabsky jako al-Aksá, docházelo tři dny po sobě ke střetům mezi bouřícími se mladými muslimy a policií. Výtržníci útočili na policii petardami a kamením, které si přichystali v mešitě. Jeden kámen slétl z hradby okrsku Chrámové hory a lehce zranil třiasedmdesátiletou ženu, která se modlila u Zdi nářků. V souvislosti s těmito událostmi se policie rozhodla uzavřít Chrámovou horu všem nemuslimským návštěvníkům. Muslimové jsou na místo nadále volně vpouštěni. Výtržníci však nadále pokračovali v útocích na policisty. Palestinští představitelé přesto opět hovoří o „izraelské agresi“ a vyhrožují, že ta „nezůstane bez následků“.

Policie se poprvé střetla s rozbouřenými výtržníky poté, co na místo vyslala posílené jednotky kvůli informaci, že mladí Arabové, někteří se zakrytou tváří, přes noc shromáždili v mešitě al-Aksá kamení a petardy jako munici pro střety s návštěvníky místa a s policií. Těmito návštěvníky jsou převážně zahraniční turisté – jak sdělila listu Times of Israel mluvčí policie, ze 263 návštěvníků Chrámové hory v pondělí bylo jen 33 Židů. Poté skutečně začali výtržníci vrhat na návštěvníky a na policii kamení, načež je příslušníci pořádkových sil zatlačili nazpět do mešity a tam je zavřeli. Když o něco později policie mešitu otevřela, nepokoje opět propukly.

Islámští představitelé viní Izrael, že nepokoje způsobil, když umožnil návštěvníkům přístup na svatá místa zrovna v posledních deseti dnech Ramadán. V tyto dny bývala totiž obvykle daná oblast přístupná pouze muslimům, jichž sem přicházelo u příležitosti vrcholícího svátku vysoké množství.

VIDEO – Záběry z nepokojů na Chrámové hoře v posledních dnech

Třetího dne se policie skutečně rozhodla Chrámovou horu uzavřít pro nemuslimské návštěvníky, a to na tři dny, než se situace opět zklidní. Přesto výtržníci pokračovali v útocích na izraelské policisty. Jeden kámen slétl shora také na prostranství před Zdí nářků a zranil třiasedmdesátiletou ženu, která se tu modlila.

Udává se, že mešita al-Aksá je třetím nejposvátnějším místem islámu. Současně se jedná o místo, kde stál první i druhá židovský Chrám, a pahorek je proto nejposvátnějším místem judaismu. Oblast spravuje od roku 1967 jordánský Waqf a přístup střeží izraelské pořádkové jednotky. V minulých letech zde docházelo k opakovaným nepokojům a střetům s policí, z nichž některé byly vyprovokovány pokojnou modlitbou židovských věřících. Obvinění z izraelské „agrese“ na Chrámové hoře stálo i za vlnou násilí a útoků nožem a auty v posledních měsících.