Dnes je 27. 2. 2020
Zpravodajství
O projektu

Počet arabských vysokoškolských studentů v Izraeli narostl o 79 % za sedm let

28. 1. 2018, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Jakkoli počet arabských studentů na izraelských vysokých školách dosud neodpovídá jejich poměrnému zastoupení v izraelské populaci, přesto už nyní statistiky dokazují, že se k tomuto stavu přibližuje. Jak píše izraelský deník Haaretz, jen za posledních sedm let vzrostl v absolutních číslech počet izraelských Arabů mezi vysokoškolskými studenty o 79 %. Rozdíly v jejich zastoupení jsou zjevné jak co do úrovně studia – největším poměrem jsou přítomni mezi studenty bakalářských studií, naopak nejméně je jich mezi doktorandy izraelských vysokých škol –, tak i co do upřednostňovaných oborů. Zřetelné jsou také rozdíly mezi jednotlivými vysokými školami a rovněž zastoupení jednotlivých arabských sociokulturních komunit, nejméně často dosáhnou vysokoškolského vzdělání beduíni žijící v Izraeli. Na integraci všech sociálních skupin do systému vysokého školství pamatují různé regionální programy. Právě takovým programům zřejmě Izrael vděčí za stále příznivější statistiky arabských vysokoškoláků.

Co se týče bakalářského studia, kde jsou arabští studenti zastoupeni nejvýrazněji, vystoupal od roku 2010 jejich počet o 60 %. Nyní tak izraelští Arabové představují 16 % všech studentů bakalářských programů (v roce 2010 to bylo jen 10 ). To však stále tak úplně neodráží jejich poměrné zastoupení v populaci – Arabové představují pětinu izraelského obyvatelstva (21 ), v této věkové kategorii však tvoří dokonce čtvrtinu celkové populace (26 %).

U magisterských studijních programů vystoupilo zastoupení izraelských Arabů oproti roku 2010 na dvojnásobek ze 6 % na 13 %, u doktorského studia pak byl nárůst podobně výrazný (ze 4 % na 6 %).

Sociální rozměr je zjevný zejména v počtu arabských studentů zapsaných na soukromé vysoké školy, kde se platí nejvyšší školné – rozdíly v zastoupení izraelských Židů a izraelských Arabů jsou zde výrazné. Pokud jde o obory studia, arabští studenti si nejraději vybírají učitelství a medicínu, zde jejich zastoupení odpovídá celkovému zastoupení Arabů v populaci, tedy asi 20 %. Ještě v roce 2010 přitom studovalo na humanitních a učitelských oborech jen 12 % Arabů. U sociálních věd a také u studia ekonomiky a obchodu vzrostlo zastoupení arabských studentů z 8 % na 15 %, u práv potom z 8 % na 12 %.

Nejvíce arabských studentů je na univerzitě v Haifě (41 %) a na haifském Technionu (22 %). Naopak nejméně jich najdeme na univerzitě v osadě Ariel na Západním břehu, zde představují arabští studenti jen necelých pět procent všech studujících.