Dnes je 10. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Mešita al-Aksá je v ohrožení! Sto let stará historie protižidovské pomluvy

14. 10. 2015, -jg- |  Izrael

JERUZALÉM – Palestinci a ostatní Arabové často slýchají od svých vůdců, že mešitě al-Aksá v Jeruzalémě hrozí zničení a že za ním stojí Židé, případně sionisté či Izraelci. Tato zpráva se šíří politickými karikaturami, káže se v mešitách, učí se ve školách a v arabském světě se stala všeobecně uznávanou skutečností. Toto obvinění není však ničím novým a je arabskými vůdci používáno jako záminka k podněcování nenávisti a útokům proti Židům v Jeruzalémě už po celé jedno století. Otcem této myšlenky není přitom nikdo jiný než Hadž Amin al-Husajní, jeruzalémský muftí, který se v době druhé světové války stal spojencem nacistů.

Husajní poprvé podnítil velké útoky proti Židům v tehdejším britském mandátu Palestina roku 1929. Nejprve Židy obvinil, že znesvěcují mešitu lejny a prasečí krví, poté, že při jejích zdech měli vykonat rituální vraždu. Po velkém vraždění Židů, které se odehrálo hlavně v Jeruzalémě se fotografie mrtvých těl Židů masově rozšířily s tím, že se prý jedná o mrtvé Araby, které zavraždili Židé, a tak násilnosti pokračovaly dál. Rok 1929 znamenal úplný zánik židovské komunity v Hebronu. Myšlenku, že na Chrámové hoře nikdy neexistoval žádný židovský chrám propagoval už Husajní.

Obviňování státu Izraele a jeho institucí, že se snaží co nevidět mešitu al-Aksá i slavný Skalní dóm zbořit a eventuelně na jeho místě postavit židovský chrám, pokračovalo nadále. V roce 2000 v prosinci, dva měsíce před začátkem druhé palestinské intifády, poslal důstojník Fatahu Mahmud Abu Samra Jásiru Arafatovi, který tehdy vládl Palestincům z Ramalláhu, dopis, v němž oznamoval, že se „sionisté chtějí pokusit zničit mešitu al-Aksá uměle vyvolaným zemětřesením“. Arafat následně nařídil, aby tato zpráva byla rozšířena všem klíčovým osobám ve východním Jeruzalémě.

Archeologické vykopávky, které Izrael a mezinárodní archeologové na Chrámové hoře už dlouhá léta provádí, se nacházejí od samotné mešity i Skalního dómu daleko. Naopak muslimské stavební práce v tzv. Šalamounových stájích, které se nacházejí přímo pod mešitou, by její statiku mohli ovlivnit. V roce 1999 totiž byly Šalamounovy stáje přeměněny rovněž na mešitu a obrovská výkopová jáma, která byla v souvislosti se stavebními pracemi vyhloubena v půdě Chrámové hory, způsobila nevratné archeologické škody.

Od konce války v roce 1967, kdy se Jeruzalém dostal z pod jordánské okupace pod správu Izraele, byla správa muslimských náboženských záležitostí ponechána v rukou jordánské islámské nadace, tzv. Jeruzalémského islámského wakfu, který reguluje přístup nemuslimů na horu a také jim zakazuje se na místě modlit. Izraelští policisté a vojáci na Chrámové hoře podle smlouvy uzavřené s Jordánskem dohlížejí na bezpečí místních návštěvníků i mezinárodních turistů.