Dnes je 12. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Liga proti hanobení (ADL) i vrchní rabín Británie protestují proti výroku rabiho Josefa, přirovnávajícího černochy k „opicím"

25. 3. 2018, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Vrchní sefardský rabín Izraele Jicchak Josef vzbudil opět vlnu ostré kritiky, když na náboženské hodině před svými žáky přirovnal lidi černé barvy pleti k „opicím“. Během výkladu požehnání nad roztodivností stvoření, které se má odříkávat při spatření podivných jevů, uvedl rabi Josef, že toto odříkání se má říkat i při spatření „černocha“, pakliže ovšem jsou oba jeho rodiče běloši a „narodil se jim takovýhle opičák“. Proti rasistickému vyznění tohoto kázání se ostře ohradila jak americká Liga proti hanobení (ADL), tak i vrchní rabín Británie Ephraim Mirvis, který dokonce požádal v dopise vrchní rabinát o vysvětlení. Není to poprvé, co pobouřil rabi Josef izraelskou i světovou židovskou veřejnost svými názory a výroky. V minulosti například tvrdil, že sekulární ženy se chovají „jako zvířata“, protože se oblékají „necudně“. Nedávno zase zpochybnil legitimitu sekulárních, tedy jiných než rabínských, soudů v Izraeli. „Sekulární soudci, kteří znesvěcují šabat, nejsou s to podávat svědectví a tím spíše soudní rozhodnutí,“ pronesl.

Poznámky rabiho Jicchaka padly během jeho výkladu o požehnání stromů, kdy udělal odbočku k požehnání nad roztodivností stvoření. To je podle Talmudu určené k příležitostem, kdy zbožný spatří „podivné či odpor budící stvoření“. Rabi Josef se pak věnoval otázce, zda má být požehnání proneseno při spatření kteréhokoli černocha, či jen ve zvláštních případech.

Při svém výkladu navíc používal hebrejské slovo „kuši“, které je odvozeno od biblického názvu pro Etiopii a v Talmudu je sice běžné a také v prvních desetiletích existence státu Izrael bylo vnímáno jako bezpříznakové a neutrální, v posledních dekádách, přibližně od 80. let, je však chápáno jako nekorektní a lehce hanlivé.

Jeho prohlášení odsoudila mezi jinými Liga proti pohanění (ADL), organizace zaměřená na potírání antisemitismu a rasismu, která označila výroky rabiho Josefa za „rasově zatížené“ a „naprosto nepřijatelné“.

Ozval se také vrchní rabín Velké Británie Ephraim Mirvis, který uvedl, že „použité výrazy jsou hluboce urážlivé a zcela nepřijatelné“, a připojil, že jeho kancelář již kontaktovala vrchní rabinát v Izraeli, aby celou věc objasnil. Také předseda ústředního výboru britských Židů Jonathan Arkush odsoudil poznámky rabiho Josefa jako „rasistické“.