Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Izraelský nejvyšší soud povolil reformní konverze ve všech veřejných mikvích

13. 2. 2016, -jg- |  Izrael

JERUZALÉM – O další milník v náboženském životě Izraelců se postaral nejvyšší soud, který nařídil, že všechny veřejné mikve, tedy židovské rituální lázně, v zemi musí být přístupny i skupinám, které si zde přejí vykonat konverzi a přísluší k některému z neortodoxních směrů judaismu. Veřejné mikve jsou v Izraeli spravovány ministerstvem pro náboženské služby, které spolupracuje v těsném spjetí s izraelským rabinátem, který jiný než ortodoxní směr judaismu neuznává. Za důležité a přelomové označil toto rozhodnutí ředitel izraelské pobočky reformního judaismu rabín Gilad Kariv. „I když máme ortodoxní establishment, tento nám nemůže ustavit pravidla, která by šla proti demokratickým hodnotám státu,“ řekl Kariv. Vrchní sefardský rabín Jicchak Josef označil rozhodnutí soudu za skandální a smutné. „Členové reformního hnutí přizpůsobují halachu svým potřebám a tím ohrožují židovskou identitu státu Izrael,“ řekl.

Toto rozhodnutí padlo ve čtvrtek 11. února v procesu, který se týkal přístupu do veřejné rituální lázně pro neortodoxní konverzi v jihoizraelském městě Beerševa. Nejvyšší soud původně po ministerstvu a rabinátu chtěl, aby členům reformních a konzervativních kongregací dovolil konverze jen ve třech místech v různých izraelských regionech. Rabinát však kompromis odmítl. Důsledkem toho toto nařízení platí pro všechny veřejné mikve v Izraeli.

Izraelský nejvyšší soud zamítl všechny argumenty protistrany, a to včetně toho, že izraelské veřejné mikve jsou přístupny všem Židům, ale že konvertité u neortodoxních rabínských soudů Židé nejsou. „To nejsou ani ortodoxní konvertité ještě předtím, než se ponoří,“ oponoval místopředseda soudu Eljakim Rubinstein s tím, že zakazovat přístup do veřejných státních mikví členům neortodoxních židovských obcí je protizákonné.

U reformního hnutí každoročně konvertují stovky Izraelců. Dosud však museli k rituálnímu ponoření užívat pouze přírodní zdroje, takže moře. To byl jeden z důvodů, proč se konverze jen zřídkakdy odehrávaly v zimním období. Tito konvertité nejsou uznáni za Židy izraelským rabinátem, který má na náboženský život Izraelců monopol, takže se v Izraeli nemohou legálně vdát a oženit. Jako Židé jsou ale uznáváni izraelským registrem populace.

Rozhodnutí přívítal také Rick Jacobs, prezident Unie reformního judaismu. Podle něj jde o další rozhodnutí, které mění k lepšímu nelehký život neortodoxních Izraelců v zemi. Dodal ještě, že ve Spojených státech je situace podobná, poněvadž naprostá většina rituálních lázní náleží ortodoxním kongregacím, které nedovolují přístup pro reformní a konzervativní konverze.

Jedná se už o druhý počin ve prospěch neortodoxních směrů judaismu v Izraeli v posledních dnech. Letos 31. ledna byla vládou odsouhlasena neortodoxní sekce u Zdi nářků.