Dnes je 23. 9. 2018
Zpravodajství
O projektu

Izraelská typografka vytvořila písmo, které přečte hebrejský i arabský čtenář

5. 6. 2017, -red- |  Izrael

TEL AVIV – Abychom přečetli text napsaný latinkou, stačí nám mít k dispozici horní polovinu liter, zjistil před více než stoletím francouzský oftalmolog Louis Émile Javal. Totéž platí o některých dalších písemných systémech, například i o arabštině. Kupodivu hebrejština funguje opačně, čtenáři stačí dolní polovina písmen, zjistila izraelská grafička Liron Laviová-Turkeničová (32), která na základě svého objevu vytvořila projekt nového písma, které mohou číst hebrejští i arabští mluvčí. Experimentálnímu písmu dala název „aravrit“, v kombinaci hebrejských slov „aravit“ (arabština) a „ivrit“ (hebrejština), a říká, že písmo je jejím pokusem o podpoření soužití Židů a Arabů v Izraeli i mimo něj. „Aravrit je projekt utopického charakteru. Představuje sadu hybridních písmen, v nichž se mísí hebrejština a arabština,“ vysvětluje Turkeničová na webových stránkách svého projektu a dodává: „V písmu Aravrit může každý číst ten jazyk, který si vybere, aniž by přitom ignoroval ten druhý, který je vždy přítomen.“

Na nápad stvořit takovýto typ písma přivedl Turkeničovou, absolventku školy designu Shenkar, právě výše zmíněný postřeh francouzského vědce 19. století Javala o tom, že lidskému oku stačí vidět část písmen, aby je mohl přečíst. Inspirací jí však bylo i dětství a mládí strávené v Haifě, městě, kde žijí vedle sebe Židé a Arabové, avšak jak si sama uvědomila, na dvojjazyčných hebrejsko-arabských nápisech vnímala vždy jen hebrejštinu. Arabské písmo tak jako většina Izraelců přečíst neuměla.

Písmo Aravrit, který Turkeničová vytvořila, představuje všechny myslitelné kombinace 22 písmen hebrejských a 29 písmen arabských – má tedy celkem 638 znaků, z nichž každý se snaží zachovat hlavní rozpoznávací znaky z obou písemných systémů. Na svých stránkách prezentuje Turkeničová jednotlivá slova či například názvy některých izraelských měst, napsaná tak, že si je může přečíst hebrejský i arabský mluvčí. Objevují se tu slova jako třeba „voda“, „tržiště“, „jazyk“, „Akko“ anebo pozdrav „šalom“/„salám“, znamenající v obou jazycích „mír“. Písmo, o nějž projevili zájem jednotlivci i některé organizace, je v současnosti prezentováno na výstavě v Muzeu islámských a blízkovýchodních kultur v Beerševě.

VIDEO – Příběh vzniku písma Aravrit