Dnes je 19. 2. 2019
Zpravodajství
O projektu

Izraelci podle průzkumu chtějí obchody o šabatu a přejí si sekulární vládu

12. 2. 2018, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Průzkum Izraelského demokratického institutu ukázal, že Izraelci by ve své většině upřednostnili sekulárnější charakter státu a ve sporech mezi vládou a rabinátem stojí spíše na straně vlády. Otázky v průzkumu se týkaly zejména chystané legislativy, která by mohla v důsledku omezit fungování obchodů o šabatu, a obecně postoje izraelské veřejnosti k politice ultraortodoxních stran a rabinátu. Téměř dvě třetiny respondentů (61 %) uvedly, že menším obchodům by mělo být dovoleno mít otevřeno i o šabatu – přitom podle nového zákona, prosazeného ultraortodoxními stranami, má mít ministerstvo vnitra možnost znemožnit obecním samosprávám, aby takovýmto obchodům dovolily o svátečním dni otevřít. Dále pouze čtvrtina (27 %) židovské veřejnosti si přeje vládní koalici, v níž budou zastoupeny strany zastupující ultraortodoxní sektor společnosti, jako jsou Šas či Sjednocený judaismus Tóry. Polovina respondentů (53 %) preferuje naopak koalici bez těchto stran.

Dále 70 % respondentů uvedlo, že nesouhlasí s tvrzením, které bývá slýcháno z úst ultraortodoxních zastánců výjimky z povinné branné služby pro studenty ješivy – a sice že mladí muži studující na ješivě chrání Izrael metafyzickým způsobem, podobně jako ho chrání jiní mladí lidé se zbraní v ruce.

Průzkum se respondentů dotazoval také na jejich postoj ke konfliktu ministra obrany Avigdora Liebermana s rabíny Šlomem Avinerem a Šmuelem Elijahuem. Aviner byl Liebermanem kritizován za to, že vybídl studenty ješivy, aby nenastupovali do armády. Důvodem byly neopodstatněné zprávy, že si vojáci údajně nemohou zvolit možnost sloužit v čistě mužských jednotkách. Šmuel Elijahu Avinera podpořil a dokonce kvůli kauze smíšených jednotek mužů a žen vybídl náčelníka generálního štábu IDF Gadiho Eisenkota k rezignaci.

Avigdor Lieberman oba rabíny ostře zkritizoval a zakázal jim účast na ceremoniích izraelské armády. Většina z dotazovaných v průzkumu (61 %) stojí v této kauze na straně ministra obrany.

Z průzkumu provedeného telefonicky a po mailu, jehož se zúčastnilo 500 respondentů židovských a 100 arabských, také vyplynulo, že 64 % Izraelců by si přálo mít o šabatu zpřístupněnou veřejnou dopravu, 68 % si totéž myslí o biografech a podle 57 % by o šabatu měly být kromě malých obchodů otevřené i supermarkety.