Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

„V Sýrii se odehrává holocaust v malém a my Židé k tomu nesmíme mlčet,“ řekl vrchní sefardský rabín Izraele

20. 10. 2016, -mk- |  Blízký východ

JERUZALÉM – Na srovnávání situace Syřanů v zemi sužované krvavým občanským konfliktem a pronásledováním Židů za druhé světové války se názory i v rámci samotné židovské komunity různí. Postoj sefardského vrchního zemského rabína v Izraeli Jicchaka Josefa se kloní k tomu toto srovnání, přinejmenším proto, aby vyburcovalo z lhostejnosti. „Nejsou to naši přátelé, ale jsou to lidské bytosti,“ řekl rabi Josef na setkání židovských a arabských duchovních v rezidenci prezidenta Reuvena Rivlina, prvním mezináboženském setkání svého druhu v Izraeli, které se konalo minulý čtvrtek 13. října. Zde shromáždění duchovní vůdci Židů a muslimů rovněž vyzvali obě strany izraelsko-palestinského konfliktu k ukončení násilí. Jiné gesto vůči Sýrii přichystali věřící izraelští Židé v předvečer svátku Jom kipur, kdy se na 1500 lidí včetně rabínů a dalších vůdců komunit shromáždilo v několika izraelských městech, aby se společně modlili za mír v sousední zemi. Akci zorganizoval po sociální síti Facebook Šivi Froman, syn zesnulého mírového aktivisty rabiho Menachema Fromana, a zvolil pro ni jako motto: „Svět mlčí, my nikoliv.“

První oficiální setkání vrchního sefardského rabína Jicchaka Josefa s jeho muslimským protějškem, Abbásovým poradcem pro záležitosti islámu a nejvyšším šaríatským soudcem Mahmúdem al-Habašem, mělo být věnováno především nejnovější vlně násilí v izraelsko-palestinském konfliktu. Rabi Josef však využil příležitosti k tomu, aby promluvil o situaci v Sýrii.

„Nedaleko odsud právě teď, zatímco my tu spolu sedíme, jsou v sousední Sýrii každý den vražděni muži, ženy a děti chemickými a biologickými zbraněmi i bombardováním ze vzduchu. Miliony uprchlíků se ocitli bez střechy nad hlavou, statisíce dalších trpí hlady v obležení. Nejsou to naši přátelé, ale jsou to lidé – a právě teď si prochází malým holocaustem,“ prohlásil rabi Jicchak Josef.

„Židovský národ prošel před sedmdesáti lety strašlivým holocaustem: byly zavražděny miliony lidí, miliony dalších se stali uprchlíci, kterým nikde nechtěli poskytnout útočiště. Bestie nacismu všechny ty miliony zavraždila, svět tomu přihlížel a mlčel. My Židé, kteří jsme pocítili toto mlčení na vlastní kůži, jsme mnoho let křičeli a ptali jsme se, jak je možné, že svět to věděl a mlčel,“ pokračoval rabi Josef.

„Chci využít místa, ze kterého hovořím, abych řekl: jako Židé mlčet nesmíme. Nechť tedy z našich úst vzejde zvolání: genocida se nesmí stát přehlíženou všední záležitostí. Ani v Sýrii, ani kdekoli jinde na světě nesmí být žádný národ systematicky vyvražďován, ani když to nejsou naši přátele. Stojí psáno: Bližním ti je každý člověk, jenž byl stvořen k obrazu Božímu. Člověk, praví se zde, nikoli Žid či muslim. Všichni jsme lidé. Obracím se i na vás, náboženští vůdcové: nechte zaznít svůj hlas. Ať se každý pokusí uplatnit svůj vliv a snad takto budeme moci zabránit nejhorším zvěrstvům.“

Rabi Josef hovořil zejména o situaci v Aleppu, kdo probíhá intenzivní bombardování částí města držených povstalci. Asadovi zde pomáhá i ruská armáda a počet obětí je astronomický. Aleppský starosta minulý týden popsal situaci ve svém městě takřka stejnými slovy: „V Aleppu prožíváme každodenní holocaust, město je každý den v plamenech. Mezinárodní společenství tomu jen přihlíží a nic nedělá.“

V závěru setkání na prezidentské rezidenci vydali židovští a muslimští duchovní společné memorandum, v němž odsoudili vzájemné násilí. „Bůh stvořil život a přikázal nám žít. Odsuzujeme proto zabíjení nevinných i každý druh agrese proti druhým,“ stojí v dokumentu. „Domníváme se, že záměrné zabíjení či pokus o zabití nevinných je teroristickým činem, ať už je provedeno muslimy, Židy či někým jiným. V této souvislosti vybízíme všechny naše lidi, aby usilovali o spravedlivý mír, o vzájemný respekt vůči lidskému životu, aby respektovalií statusu quo na posvátných místech a aby se snažili vymýtit náboženskou nesnášenlivost.“