Dnes je 21. 9. 2018
Zpravodajství
O projektu

Nejnovější palestinské učebnice posílily nenávistný osten proti Židům a Izraeli

8. 10. 2017, -mk- |  Blízký východ

GAZA – Nová studie provedená Centrem pro výzkum blízkovýchodní politiky, která se zabývala rozborem učebnic určených pro palestinské školáky, upozornila na to, že jsou palestinské děti vystaveny soustavné protiizraleské a protižidovské propagandě. Učebnice, s nimiž pracují školy zřizované OSN, například bagatelizují vztah Židů k izraelské zemi – Židé prý na ni nemají absolutně žádný nárok, jen „chamtivé ambice“ region ovládnout. Podle týchž učebnic také údajně nemá židovství žádná svá svatá místa. V učebnicích se také hovoří o tom, že naděje na dosažení mírového řešení v izraelsko-palestinském konfliktu je nulová.

Studie zkoumala 150 učebnic, s nimiž se pracuje ve školách zřízených Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) a jsou určeny žákům základních a středních škol. Z tohoto počtu představovalo pětasedmdesát knih nově napsané učebnice vydané v letech 2016 a 2017 palestinskou samosprávou, která dodává školám OSN osnovy.

Analýza se soustředila na zobrazení židovského či izraelského „druhého“ a konkrétně na jevy delegitimizace, démonizace a indoktrinace směřující k násilnému boji namísto úsilí o mír. Knihy zpochybňují historický vztah Židů k posvátným místům, jako jsou Západní zeď (Zeď nářků), hrobka praotců v Hebronu či Ráchelina hrobka nedaleko Betléma. Všechna tato nejposvátnější místa judaismu jsou v učebnicích představena jako výhradně muslimská.

„Izrael není podle učebnic palestinské samosprávy vůbec legitimním státem,“ uvádí studie. „Jméno Izrael se vůbec neobjevuje v mapách.“ Namísto toho se tu objevuje Palestina, a to i v územích Izraele před rokem 1967. Namísto Izraele se tu soustavně hovoří o „sionistické okupaci“ a nezazní tu ani sousloví izraelsko-palestinský konflikt, místo něj se pravidelně objevuje „arabsko-sionistický konflikt“. Podle autorů studie se jedná o znepokojivý vývoj, svědčící o tom, že posiluje postoj neuznávající stát Izrael v žádné jeho podobě.

Naopak ve srovnání s jinými arabskými zeměmi je zde mírnější démonizace Židů jako takových, byť i zde jsou Židé démonizováni jako oponenti islámských proroků, zejména Mohameda. V líčení válečných konfliktů je zdůrazňováno, že Izrael míří své zbraně „na palestinské děti“. Místo aby učebnice propagovaly úsilí o mír, vybízí se v nich spíše k násilnému odporu proti okupaci.

V jedné z učebnic je dokonce řeč o tom, co je cílem boje proti „sionistickým okupantům“: totiž naprosté vyhnání všech šesti milionů zde žijících izraelských Židů a „úplné vyhlazení jejich poražených a rozptýlených pozůstatků“. Jinde se oslavuje teroristický boj, chválena je například teroristka, která za sebou po útoku na autobus plný izraelských civilistů zanechala více než třicet mrtvých.

Autoři studie uzavírají apelem na OSN, v jejíchž školách se žáci a studenti učí z podobných materiálů, aby zakročila a nedovolila šíření podobných nenávistných myšlenek mezi mladé Palestince.