Dnes je 12. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Hrozí jemenským Židům genocida? Neověřená zpráva odhaluje naši bezmoc.

19. 7. 2020, -rjw- |  Blízký východ

JEMEN – Minulý týden se rozšířila zpráva, že milice hnutí Hútíjů, ovládající severní část Jemenu, zkoušeného občanskou válkou a hladomorem, zajali poslední příslušníky zdejší židovské komunity a nutí je k opuštění země. Po necelém týdnu zpráva zůstává neověřená – a možná i neověřitelná. Ukazuje na zoufalou situaci tamějších náboženských menšin i katastrofálnost jemenské humanitární krize.

Podivná zpráva o „etnické čistce“

V úterý 14. července přišla z egyptského deníku Al-Mesrijún zpráva, že jemenští Hútíjové v provincii Charíf uvěznili místní Židy a usilují o „etnickou čistku“. Deník tuto informaci převzal z jemenských médií odvolávajících se na místní zdroje. Podrobnosti znějí děsivě: všichni jemenští Židé, nacházející se v příslušné oblasti, měli být zatčeni a soustředěni na jednom místě. Podle jemenských zdrojů byli donuceni podepsat slib, že Hútíjům prodají za nominální ceny své domy, pozemky a další majetek a opustí zemi. Již dříve byl na Židy vyvíjen tlak formou odříznutí od zdrojů energie a vody, i znemožňováním nákupu potravin.
Obavy o životy jemenských Židů panují už dlouho. K hútíjským sloganům patří mimo jiné: „Prokletí Židům!“ Letos v březnu byl zničen židovský hřbitov v Adenu a v dubnu jemenský ministr informací Moammar al-Eryani prohlásil, že osud zdejší židovské komunity je „neznámý“. Deník Jerusalem Post 15. července uvedl, že podle sdělení izraelského ministerstva zahraničí vyvinuly izraelské úřady opakovanou snahu zprávu ověřit a podle jejich (nespecifikovaných) zdrojů se ukázalo, že je nepravdivá. Předseda Světového židovského kongresu Ronald S. Lauder nicméně uvedl, že vzdor všem nejasnostem „mezinárodní společenství je povinno situaci vyšetřit a ochránit tuto zranitelnou populaci.“

Pozor! Zpráva není jen o Židech!

V době dokončování tohoto článku (neděle, 19. července) nebyla zpráva jednoznačně potvrzena ani vyvrácena. Důvody jsou nasnadě: v Jemenu trvá od roku 2015 občanská válka mezi hútíjskými radikály na straně jedné a Všeobecným lidovým kongresem pod vedením Abd Rabú Mansúra Hádího na straně druhé. V boji se angažují také spojenci těchto stran. Politická i vojenská situace je značně nepřehledná, včetně otázky zahraniční podpory jednotlivých bojujících stran. Zřejmé je jenom to, kdo válku doplácí – je to civilní obyvatelstvo, stižené nedostatkem všeho. Hladomor, který v zemi propukl, má spolu s nedostatkem pitné vody na svědomí již přes 85 000 životů, hlavně z řad dětí. Všichni, kdo jsou v boji nějak zaangažováni, vedou zároveň informační kampaň a k válečné informačním kampani patří vydávání falešných zpráv, neověřitelných informací, nebo odvracení pozornosti jinam. To, co se objevilo v minulý týden ve světovém infoprostoru, může plnit i některou z těchto funkcí (bez ohledu na to, zda je to pravda, nepravda či polopravda). Zpráva nicméně obsahuje další část, kterou nesmíme přehlédnout. V původním znění je uvedeno, že zmíněné nátlakové praktiky uplatňují radikálně šíitští Hútíjové vůči dalším skupinám ne-šíitského obyvatelstva. Jinými slovy, zpráva se týká sunnitských muslimů, kteří v zemi tvoří polovinu obyvatelstva – a v roli jejich ochránce vystupuje Saúdská Arábie. Týká se ale i několika tisíc křesťanů, jejichž situaci lze bez přehánění označit za katastrofální, i několika málo vyznavačů indických náboženství, jimž se nepodařilo včas zemi opustit a kteří na tom nejsou o nic lépe (informace o nich jsou minimální). Už statistické údaje o počtech náboženských menšin se liší natolik, že je těžké uvést cokoli konkrétního. – A to záměrně vynecháváme situaci různých šíitských skupin, protože Hútíjové se hlásí jen k jedné z nich a prohlašování druhých za kacíře, nebo naopak spojence, může být záležitostí momentálního vývoje. Pokud by nová zpráva vedla k vyšetřování zaměřenému výlučně na situaci židovské komunity, mohla by se (v něčem pochopitelná) reakce stát zbraní v rukou antisemitské a protiizraelské propagandy. Možná i proto jsou reakce tak opatrné. Ostatně, zpráva je podivná už tím, že podle ní židovská komunita má cca 100 osob.

Kolik je vlastně v Jemenu Židů?

Jemenští Židé (hebr. Jehudej Tejman) jsou starobylou židovskou komunitou s mimořádně zajímavou kulturou. Většina jich už dnes žije v Izraeli, kam postupně v několika vlnách (od 80. let 19. století po současnost) emigrovali. První představovala heroická, mesiánským očekáváním ovlivněná „pěší alija“, kdy stovky a tisíce lidí riskovaly život, aby se pěšky anebo po moři dostaly do Svaté země. Nejslavnější vojenskou opěrací byla tajná akce „Kouzelný koberec“, zvaná také „Na křídlech orlů“. Neznamenala nic menšího, než letecký převoz takřka celé této komunity do nově vzniklého státu Izrael. Všichni, kdo zůstali, opakovaně odmítli (z různých důvodů) nabídku přesídlit do Izraele, a to i po propuknutí války.
Kolik Židů ale v Jemenu zbylo? – V březnu 2016, kdy Izrael provedl (zatím) poslední tajnou operaci na přemístění jemenských Židů, se jejich počet odhadoval na 50–45 osob. O dva roky předtím jich mělo být v zemi 90. Zatímco v loňském roce byla vydána zpráva jemenské nevládní organizace Mona Relief, že v hlavním městě San’á jsou rozdávány od roku 2016 místním Židům košíky s humanitární pomocí (tedy existují zde nějací příjemci pomoci), dnes vlastně už víme jen to, že nevíme.