Dnes je 8. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Turecká synagoga zvandalizována poté, co v ní proběhla první bohoslužba po 65 letech

20. 1. 2016, -jg- |  Antisemitismus

ISTANBUL – „Izrael je terorista, tady je Alláh.” Nápisy v tomto znění se objevily na vnějších zdech synagogy Istipol v Istanbulu jen jeden den poté, co se v synagoze odsloužila židovská bohoslužba, poprvé po dlouhých 65 letech. „Napsat na zeď synagogy protiizraelská hesla je antisemitismus. V Turecku se antisemitské hlasy ozývají dost hlasitě, což je jen na překážku kultrurnímu bohatství a rozmanitosti, kterému se těší tato země,“ řekl Ivo Molinas, šéfredaktor turecko-židovského týdeníku Salom. Synagoga se nachází v istanbulské čtvrti Balat, která je obývána především židovskými obyvateli. Turecká židovská komunita v současnosti čítá asi 23 tisíc členů.

Molinas rovněž vyjádřil své rozhořčení nad přímým spojením turecké židovské komunity a státu Izrael. Podotkl, že turečtí Židé nejsou na izraelskou vládu nikterak napojeni. „Samozřejmě, že udržujeme kontakty. Spousta našich členů má v Izraeli rodinu a také můžeme k té zemi pociťovat emocionální pouto, to ale přece nemá nic společného s její politikou,“ sdělil Molinas tureckým novinám Today’s Zaman.

Podle průzkumů Ligy proti podněcování (ADL) má antisemitské postoje 69 % Turků a podle studie turecké organizace Hrant Dink Foundation, provedené v roce 2014, je antisemitismus nejčastějším etnickým nebo náboženským předsudkem, který je zastoupen v tureckých médiích. Antisemitská rétorika se podle novin Today’s Zaman objevila v Turecku na veřejnosti zejména poté, co zdejší židovská komunita začala více dávat najevo svou identitu, například během loňského židovského svátku Chanuka. Rovněž po celé istanbulské čtvrti Balat, která je obývána převážně Židy, byly nasprejovány turecké nacionalistické symboly.

Tři sta let stará dřevěná synagoga Istipol byla otevřena po 65 letech k příležitosti ranní modlitby. Synagoga byla postavena roku 1694 pro židovské imigranty, kteří do Turecka přišli z makedonského města Štip. Poté, co ji roku 1899 zasáhl požár, musela být obnovena.