Dnes je 18. 8. 2019
Zpravodajství
O projektu

Průzkum: Evropané a antisemitismus

21. 3. 2011, redakce |  Antisemitismus

Reprezentativní průzkum evropského veřejného mínění ukázal v březnu některé znepokojivé jevy, pokud jde o vztah Evropanů k Židům a k Izraeli. Například na otázku, zda souhlasí s výrokem „Izrael vede vyhlazovací válku proti Palestincům“, odpovědělo kladně 63 % respondentů z Polska a 48 % Němců. K tvrzení, že „Židé se snaží využít své úlohy obětí během nacismu“, vyjádřilo souhlasný postoj 72 % Poláků, 50 % Němců a 61 % Maďarů.

Poměrně vysokou podporu si získala i další tvrzení uvedená v dotazníku, například k prohlášení, že „Židé mají v mé zemi příliš velký vliv“, se přihlásilo 69 % Maďarů a 50 % Poláků (naopak mezi Nizozemci si to myslí pouze 5 % a v Německu 20 % respondentů). Nábožensky motivovaný antisemitismus je výrazně přítomný podle očekávání v Polsku, kde podle průzkumu dosahuje míry kolem 70 procent.

Průzkum byl součástí obsáhlejší studie s názvem „Intolerance, předsudky, diskriminace: evropský report“ a uskutečnil ho německý sociálnědemokratický think-tank Fond Friedricha Eberta mezi tisícovkou respondentů v osmi zemích Evropy: mimo jiné v Německu, Polsku, Nizozemí, Itálii, Maďarsku a Portugalsku. Ukázal rovněž, že antisemitské názory jdou často ruku v ruce s jinými formami xenofobie a netolerance a že protiizraelské postoje bývají spojeny s antisemitským cítěním, ačkoli mnozí oponenti Izraele toto nepřijímají.