Dnes je 20. 3. 2019
Zpravodajství
O projektu

Liga proti hanobení (ADL) i vrchní rabín Británie protestují proti výroku rabiho Josefa, přirovnávajícího černochy k „opicím"

25. 3. 2018, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Vrchní sefardský rabín Izraele Jicchak Josef vzbudil opět vlnu ostré kritiky, když na náboženské hodině před svými žáky přirovnal lidi černé barvy pleti k „opicím“. Během výkladu požehnání nad roztodivností stvoření, které se má odříkávat při spatření podivných jevů, uvedl rabi Josef, že toto odříkání se má říkat i při spatření „černocha“, pakliže ovšem jsou oba jeho rodiče běloši a „narodil se jim takovýhle opičák“. Proti rasistickému vyznění tohoto kázání se ostře ohradila jak americká Liga proti hanobení (ADL), tak i vrchní rabín Británie Ephraim Mirvis, který dokonce požádal v dopise vrchní rabinát o vysvětlení. Není to poprvé, co pobouřil rabi Josef izraelskou i světovou židovskou veřejnost svými názory a výroky. V minulosti například tvrdil, že sekulární ženy se chovají „jako zvířata“, protože se oblékají „necudně“. Nedávno zase zpochybnil legitimitu sekulárních, tedy jiných než rabínských, soudů v Izraeli. „Sekulární soudci, kteří znesvěcují šabat, nejsou s to podávat svědectví a tím spíše soudní rozhodnutí,“ pronesl.

celý článek

Zemřela Dagmar Lieblová, přeživší holocaust a spoluzakladatelka Terezínské iniciativy

25. 3. 2018, -mk- |  Z domova

PRAHA – V pražské Ústřední vojenské nemocnici zemřela ve čtvrtek (22.3.) ve věku osmaosmdesáti let Dagmar Lieblová, žena, která zasvětila nemalou část svého života udržování a šíření paměti holocaustu, který sama přežila jako jediná z nejužší rodiny – její otec, matka i sestra zahynuli a z příbuzných přežila válku kromě ní jen jedna její sestřenice. Rodačka z Kutné Hory, pocházející z asimilované rodiny lékaře Julia Fantla, prošla za války Terezínem, takzvaným „rodinným táborem“ v Osvětimi-Birkenau a osvobození se dočkala v táboře Bergen-Belsen – ještě dva roky pak bojovala o život kvůli tuberkulóze, když jí zprvu lékaři dávali jen malou naději na uzdravení. Poté vystudovala češtinu a němčinu na pražské FF UK a působila jako učitelka na mnoha školách, mimo jiné na katedře translatologie pražské Karlovy univerzity. V devadesátých letech se podílela na vzniku Terezínské iniciativy, jejímž cílem bylo pečovat o památku vyhlazených českých Židů a šířit povědomí o dějinách nacistického ghetta Terezín, jehož památka byla po desetiletí zastíněna nacistickou věznicí v terezínské Malé pevnosti. Za svou osvětovou činnost byla Dagmar Lieblová vyznamenána v roce 2011 řádem TGM.

celý článek